print

קישורים

 • משרד הבריאות - מערך פסיכולוגיה

  מידע לגבי רישום בפנקס הפסיכולוגיה, התמחויות בפסיכולוגיה, הנחיות הפסיכולוגית הארצית ועוד.
 • משרד הבריאות - פנקס הפסיכולוגים

  מידע לגבי רישום בפנקס הפסיכולוגיה, התמחויות בפסיכולוגיה, הנחיות הפסיכולוגית הארצית ועוד.
 • המח"ר -הסתדרות מדעי החברה והרוח

  הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית הפועלת במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה. הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.
 • רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

  רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

1 2 3 4 5