print

אודות היעוץ המשפטי בהפ"י

היועץ המשפטי בהסתדרות הפסיכולוגים מטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאתיים של פעילות הארגון.

הסתדרות הפסיכולוגים מתנהלת כעמותה ציבורית שנועדה לציבור רחב של חברים ומקיימת את כל כללי החוק והמשפט והיועץ המשפטי מטפל בכל הכרוך בכך.

היועץ המשפטי דואג גם לקיום התקנון כיאה וכראוי לגוף ציבורי גדול ומלווה את תהליכי הבחירות כך שהן תתנהלנה לפי עקרונות שוויוניים ודמוקרטיים בהם לכל חבר יש הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר.

היועץ המשפטי עוסק בכל השאלות של פסיכולוגיה ומשפט ועונה לשאלות ולבעיות הארגון וחבריו בתחום זה. הייעוץ המשפטי מלווה את כל עבודת הפ"י ובעיקר מטפל בהגנת מקצוע הפסיכולוגיה והעוסקים בו.

הצעות חקיקה ותקנות העוסקים בפסיכולוגיה ובפסיכולוגים מטופלות גם הן על ידי היועץ המשפטי בהתאם להחלטות ולמדיניות שמתווה הועד המנהל.

חברים המבקשים יעוץ משפטי יכולים לפנות למזכירות הארגון ועניינם יטופל בהתאם להחלטת יו"ר הפ"י.

צ'רלי בוזגלו, משרד עורכי דין ונוטריון הוא היועץ המשפטי של הפ"י.

המשרד מתמחה במשפט מסחרי (תאגידים), דיני עבודה, דיני נזיקין, דיני חוזים, זכויות יוצרים, לשון הרע, הגנת הפרטיות, דיני תקשורת ומשפט הספורט.