print

הנחיות והבהרות כלליות של חטיבת הפסיכולוגים במח"ר- בנושא יציאה להשתלמויות, לימודי תעודה ותארים מתקדמים, לציבור הפסיכולוגים

תאריך פרסום: 10-2018

להלן מכתב ממיקל איתן, מזכיר חטיבת הפסיכולוגים, הסתדרות האקדמאים במח"ר

לקריאת ההנחיות לחצו כאן