print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

חטיבה קלינית

מהי פסיכולוגיה קלינית?

פסיכולוגיה קלינית היא הענף הוותיק והמוכר ביותר מבין מקצועות הטיפול הנפשי בישראל והוא היחיד שממוקד כולו בבריאות הנפש. התחום מאופיין בשילוב של ידע מדעי, ידע תיאורטי וניסיון קליני, לצורך מניעה וטיפול במצוקה נפשית וכן לצורך שיפור הרווחה הנפשית ואפשרות של צמיחה. שני תחומי העיסוק העיקריים של פסיכולוגים קליניים הם טיפול פסיכולוגי (פסיכותרפיה) בילדים, נוער, מבוגרים, טיפול זוגי, משפחתי וקבוצתי, ואבחון מקיף  (פסיכודיאגנוסטיקה) תוך שימוש במבחנים פסיכולוגיים הכולל התייחסות מעמיקה לאישיות, יכולות קוגנטיביות, ופסיכופתולוגיות.

מי רשאי להיקרא פסיכולוג קליני ומהו מסלול ההכשרה שעליו לעבור?

רק מי שקיבל רישיון מומחה בפסיכולוגיה קלינית ממשרד הבריאות הוא פסיכולוג קליני. הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגים מחייב תלייה של תעודת המומחיות בחדר הטיפולים. כמו כן ניתן למצוא רישום בפנקס כפסיכולוג ובנוסף לכך רישום כמומחה בפסיכולוגיה קלינית ב"פנקס הפסיכולוגים" המופיע באתר משרד הבריאות בקישור הבא:

https://practitioners.health.gov.il/Practitioners/27

 

מסלול ההכשרה כולל קבלה לתואר שני במגמה קלינית, השלמת תואר שני מחקרי עם תזה הכולל בתוכו עבודה מעשית טיפולית תחת הדרכה. לאחר סיום התואר השני עוברים פסיכולוגים קלינים ארבע שנות התמחות (חלקה במסגרת מרפאתית של בריאות הנפש וחלקה ביחידה אשפוזית פסיכיאטרת). לאחר ההתמחות ניתן לגשת למבחן רישוי. מעבר של המבחן מקנה רישיון מומחה בפסיכולוגיה קלינית.

במהלך מסלול ההכשרה נצבר ניסיון של אלפי שעות בטיפול אבחון וריאיון וכן מאות שעות של הדרכה ומאות שעות של סמינרים תיאורטיים וקליניים.  אין היקף הכשרה מוסדר בפסיכותרפיה העולה על זה של פסיכולוגים קליניים.

 

גישות ושיטות טיפוליות העומדות לרשות פסיכולוגים קליניים:

ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית כוללת לכל הפחות הכשרה והתנסות בשתי גישות טיפוליות מתוך שלושת הגישות העיקריות : דינמית (מבוססת על תיאוריות פסיכואנליטיות), קוגניטיבית-התנהגותית (CBT) ומערכתית (קבוצתית, משפחתית וזוגית). הטיפול יכול להיות קצר מועד או ארוך טווח. פרטני, זוגי/משפחתי או קבוצתי לפי הצורך. פסיכולוגים קליניים רבים עושים שימוש בגישות או בטכניקות נוספות או ספציפיות יותר כגון פסיכואנליזה, היפנוזה, ביו-פידבק, מיינדפולנס ועוד.

מאפיין ייחודי של ההכשרה והפרקטיקה הקלינית:

ההכשרה הקלינית מתמקדת בתהליכי עומק של שינוי שנעשים מתוך תפיסה רחבה של האישיות. גם טיפול ממוקד שנעשה על ידי פסיכולוג קליני ייקח בחשבון מאפיינים אישיותיים וייעשה בו שימוש בניסיון שנרכש בטיפולים ארוכי טווח. ההכשרה כוללת התנסות בכל טווח הקשיים הנפשיים מהקלים ביותר (שאלות של זהות, צורך בהתמודדות עם שינוי בחיים, קושי לייצר אינטימיות ורצון בצמיחה) ועד הקשים ביותר (התמודדות עם טראומה קשה, דיכאון או פסיכוזה).

בתחום האבחון וההערכה, ההכשרה המקיפה של הפסיכולוג הקליני וההתנסות הרחבה במספר רב של קשיים נפשיים, החל מחרדה, ועד סכיזופרניה, מאפשרים הבנה מדויקת של הקשיים של המטופל והתאמת טיפול בהתאם.

 

היכן עובדים פסיכולוגים קליניים?

בשירות הציבורי ניתן למצוא פסיכולוגים קליניים בתחנות לבריאות הנפש של משרד הבריאות ובמרפאות לבריאות הנפש של קופות החולים (לילדים ולמבוגרים), בבתי החולים הפסיכיאטריים, ביחידות לטיפול ואשפוז יום פסיכיאטרי, באגף בריאות הנפש של צה"ל, בשירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטאות ובמכללות השונות וכן בסגלי המחקר וההוראה האקדמיים. באופן פרטי פסיכולוגים קליניים עובדים בקליניקות פרטיות או במכונים טיפוליים ואבחוניים.

 

 

1 2