print

כנס החטיבה ההתפתחותית - חורף 2016

החטיבה ההתפתחותית - הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 

“בין הפיזי לנפשי, בין הפנימי לחיצוני”
כלים שלובים בהכלה ובהחזקה בינקות ובגיל הרך

 

כנס החטיבה ההתפתחותית - חורף 2016
ימים שלישי - חמישי, 18-16 פברואר 2016
מלון לאונרדו קלאב, טבריה 

לחץ כאן לאתר הכנס ולהרשמה

לחץ כאן לתוכנית הכנס