print

לעיריית הרצליה דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה-מדריך

תאריך פרסום: 10.11.2020

דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה-מדריך
כפיפות: מנהלת השפ"ח


תיאור התפקיד:
- מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות
ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום
- מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות
חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון
- מתן שירותי הדרכה למתמחים בשפ"ח
- המועמד שייבחר יידרש לפעול בהתאם להגדרת ותאור התפקיד כפי שנרשם במסמך
משרד הפנים/ מינהל השלטון המקומי

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
- בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית¹, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית
של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה,
תשי"ח -1958 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך
כשווה ערך לתואר הניתן בישראל
- בעל תואר מומחה - מדריך בפסיכולוגיה חינוכית/התפתחותית/קלינית
- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים
- המועמד שייבחר יידרש להציג העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001

כישורים ודרישות נוספות:
- ניסיון בעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי ו/ או ניסיון בעבודה חינוכית/טיפולית עם ילדים – יתרון
- ניסיון בהדרכת צוותים חינוכיים - יתרון
- עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
- אמינות ומהימנות אישית
- כושר למידה, כושר עבודה תחת לחץ
- כושר עבודת צוות, כושר לטפח יחסים בין אישיים

היקף המשרה: 50% לפחות

פרטים נוספים בקובץ המצורף- לחץ כאן

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש 
רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל*
[email protected]
עד ליום 23/11/2020.

 

¹לימודים יישומיים בפסיכולוגיה הכוללים התנסות מעשית בטיפול ובאבחון פרטני (פרקטיקום) וקורס מלווה מחייב להתנסות מטעם המוסד האקדמי (4 נ"ז לפחות)

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: