print

מאגרי מידע

שלום רב,

 

הפ"י, בשיתוף עם חברת זיעור מאגרי מידע, מעמידה לרשות פסיכולוגים חברי הפ"י, מידע מקצועי בתחום הפסיכולוגיה. מאגר המידע ProQuest Psychology Journals , שעמד לרשותכם בשנים האחרונות, שינה פניו, הורחב והוא נקרא מעתה Psychology Database 


ProQuest Psychology Database מקיף מגוון רחב של נושאים בתחום הפסיכולוגיה כמו גם כיסוי לנושאים הקשורים לתחום, כגון: גנטיקה, פסיכולוגיה של עסקים וכלכלה, תקשורת, קרימינולוגיה, התמכרות, נוירולוגיה, רווחה חברתית ועוד.
 
המאגר מכסה עתה למעלה מ- 1200 כתבי עת, כאשר למעלה מ-800 מהמקורות הם בטקסט מלא, ספרים וחומר אודיו/וידאו. בנוסף כולל המאגר למעלה מ – 7000 עבודות דוקטורט בטקסט מלא.  

למסמך מפורט אודות האתר לחצו כאן
  
אפשר להיעזר במדריך המידע והשימוש האינטראקטיבי המסביר בפרטים על יכולות המאגר ושימוש בממשק החיפוש של  https://goo.gl/3RPWHu :ProQuest

 
אנחנו נשמח לסייע למתקשים להתחבר למערכת ולהשתמש בה. בנוסף, אנו מוכנים, בתאום מראש וללא חיוב להדריך קבוצות שתתארגנה.

משך ההדרכה כשעה.

איש קשר לתמיכה: שושי בלז [email protected]  
טלפון בשעות העבודה: 0722211097 ו- 03-9249091.

 

לידיעתכם, על פי ההסכם בין בעל המאגר לבין הפ"י, המידע מיועד לשימוש חברי הפ"י מביתם בלבד ואינו מיועד לשימוש ממקום העבודה. הסיסמא שברשותכם הינה אישית ואינה מיועדת להעברה לחברי הפ"י אחרים ובוודאי למי שאינו חבר הפ"י.


לחצו לכניסה למאגרי המידע