print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

חטיבה מתמחים

ההתמחות בפסיכולוגיה היא שלב מרכזי בהתפתחות המקצועית של הפסיכולוג, והיא טומנת בחובה צרכים ייחודיים של המתמחה הדורשים ייצוג. חטיבת המתמחים קמה סביב העיקרון כי המתמחים זכאים  לייצוג עצמאי והם בעלי זכות ויכולת להשפיע על מצבם ועתידם. מטרתה המרכזית של החטיבה הנה קידום סדר היום המשותף למתמחים בפסיכולוגיה מכל תחומי ההתמחות.

חטיבת המתמחים בהפ"י היא ייחודית ו"על-חטיבתית" בכך מורכבת מחברים מכל החטיבות הפסיכולוגיות השונות (קלינית, התפתחותית, חינוכית, שיקומית, רפואית וחברתית-תעסוקתית-ארגונית).

חטיבת המתמחים תפעל לקידום ענייני המתמחים באשר הם, תגן על זכויותיהם, תפעל להבטחת רמת הכשרה נאותה עבורם, תקדם ערבות הדדית המתמחים בניהם, ותעודד אותם לקחת אחריות על עתידם המקצועי ועל עתיד המקצוע כאחד.

אנו מקווים כי המודל ה"על חטיבתי" יביא עמו רוח של ערבות הדדית ותתרום לעבודה מתוך מכנה משותף והצבת חזון שבו הדומה רב על השונה.

להצטרפות לרשימת המטפלים לחצו כאן

 • רשימת מטפלים במחיר מוזל למתמחים - למען דור העתיד

  רשימת מטפלים במחיר מוזל למתמחים - למען דור העתיד

 • השתתפות משרד הבריאות בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה

  השתתפות משרד הבריאות בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה

 • תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון 9/2017

  תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון 9/2017

 • רשימת מדריכים בפסיכולוגיה קלינית בתעריף מוזל- למען דור העתיד

  רשימת מדריכים בפסיכולוגיה קלינית בתעריף מוזל- למען דור העתיד

1 2 3