print

ניירות עמדה של הפי

 

נייר עמדה בנושא מעצרים וגירוש ילדי מהגרות עבודה- יולי 2019

 

נייר עמדה- מכתב לשר החינוך בנושא טיפולי המרה. יולי 2019

 

נייר עמדה בנושא דיכאון לאחר לידה. אוקטובר 2018

 

נייר עמדה בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים. אוגוסט 2018

 

מכתב לשר הבריאות בנוגע להרכב המועצה לגיל הרך. אוגוסט 2018

 

תמיכת הסתדרות הפסיכולוגים במאבק לשוויון בזכות להורות. יולי 2018

 

נייר עמדה בנושא :משבר בשירות הפסיכולוגי בקרית גת. יולי 2018 

 

עמדת הסתדרות הפסיכולוגים בנושא מסגרות הטיפול בגיל הרך. יוני 2018 

 

תגובת הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בהתייחס לנושא טיפולי המרה בעקבות דבריו של הרב יגאל לווינשטיין.פברואר 2018

 

נייר עמדה מטעם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל לעניין הצעת חוק העונשין (תיקון- עבירות מין במשפחה), תשע"ז, 2017. איסור מפורש על קיום יחסי מין בתוך המשפחה לאחר גיל 21.  ינואר 2018

 

נייר עמדה של מועצת הפסיכולוגים, הפסיכולוג הארצי והסתדרות הפסיכולוגים בישראל בנושא: הגנה על החיסיון הפסיכולוגי. נובמבר 2017

 

עמדת הסתדרות הפסיכולוגים - אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. יולי 2017 

 

נייר עמדה בנושא טיפולי המרה. נובמבר 2011