print

ניירות עמדה של הפי

 

26.11.21: נייר עמדה - פסיכולוגיה ציבורית ביחידות להתפתחות הילד

 

25.11.21: מסמך עמדה - עתירת זמני המתנה במערך בריאות הנפש

 

19.10.21: תגובה לדיון הועדה לשוויון מגדרי - טיפול בפגיעות מיניות

 

13.09.21: פתיחת שנת הלימודים במסגרות יום לפעוטות - ועדה לזכויות הילד 

 

31.08.21: ועדת הבריאות מערך הפסיכולוגיה הציבורית לאור הקורונה

 

12.05.21: נייר עמדה - חשיבות ואופן הגבלת החשיפה של ילדים לסיקור חדשותי

 

28.12.20: נייר עמדה בנושא: תקנות לחוק הפיקוח על מעונות היום ומסגרות החינוך לתינוקות ופעוטות בגילאי 3-0

 

קריאה לפעולה - אחריות משותפת על החינוך לגיל הרך בישראל- מכתב לשלטון המקומי

 

נייר עמדה בנושא מתווה חזרה לגנים גילאי 3-6 - אוקטובר 2020

 

נייר עמדה של הפ"י - דרישה להקים בדחיפות שירותי טיפול נפשי יעודיים לאוכלוסיית הגיל השלישי - יולי 2020

 

נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה

 

הכנת מערך פסיכולוגי רפואי במלונות הקורונה

 

חיזוק המערכת המכילה (החינוך הרגיל) כמענה לגידול בתלמידי החינוך המיוחד:  פערים ופתרונות

 

מכתב תגובה מועדת האתיקה לח"כ ניצן הורביץ בנושא טיפולי המרה 
                               

 

בקשה לתמיכה בהצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון-איסור טיפולי המרה) - התש"ף 2020
 

 

נייר עמדה בנושא תוכנית הלמידה מרחוק שהתווה משרד החינוך עבור ילדי וילדות גן - אפריל 2020
 

נייר עמדה בנושא מעצרים וגירוש ילדי מהגרות עבודה - יולי 2019

 

נייר עמדה- מכתב לשר החינוך בנושא טיפולי המרה - יולי 2019

 

נייר עמדה בנושא דיכאון לאחר לידה - אוקטובר 2018

 

נייר עמדה בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים. אוגוסט 2018

 

מכתב לשר הבריאות בנוגע להרכב המועצה לגיל הרך - אוגוסט 2018

 

תמיכת הסתדרות הפסיכולוגים במאבק לשוויון בזכות להורות - יולי 2018

 

נייר עמדה בנושא :משבר בשירות הפסיכולוגי בקרית גת - יולי 2018 

 

עמדת הסתדרות הפסיכולוגים בנושא מסגרות הטיפול בגיל הרך - יוני 2018 

 

תגובת הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בהתייחס לנושא טיפולי המרה בעקבות דבריו של הרב יגאל לווינשטיין - פברואר 2018

 

נייר עמדה מטעם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל לעניין הצעת חוק העונשין (תיקון- עבירות מין במשפחה), תשע"ז, 2017. איסור מפורש על קיום יחסי מין בתוך המשפחה לאחר גיל 21 - ינואר 2018

 

נייר עמדה של מועצת הפסיכולוגים, הפסיכולוג הארצי והסתדרות הפסיכולוגים בישראל בנושא: הגנה על החיסיון הפסיכולוגי - נובמבר 2017

 

עמדת הסתדרות הפסיכולוגים - אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים - יולי 2017 

 

נייר עמדה בנושא טיפולי המרה - נובמבר 2011