print

מידעון אוקטובר 2014

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
 
logo_11
דני כפרי
מנכ"ל הפ"י

"
שלום רב,

חדשות טובות בתחום ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י, תחום נוסף בו פעלה הפ"י לטובת חבריה ולטובת הפסיכולוגים בכלל. ביטוח זה היה עד לאחרונה בידי חברה אחת בעיקר ובמחירים גבוהים
...."
 
..
ימימה גולדברג
פסיכולוגית ארצית
וממונה על רישוי פסיכולוגים


"לציבור הפסיכולוגים שלום רב,
אני שמחה ליידע אתכם כי מסמך שחובר ע"י הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בנוב' 2011 בנושא טיפולי המרה (מצ"ב) אומץ ע"י מועצת הפסיכולוגים וע"י המועצה הלאומית לבריאות הנפש...
"
Img5
הפ"י בשיתוף עם מכון רוטנברג וביה"ס לעו"ס י-ם

מזמינים אתכם ליום עיון בנושא:
פסיכולוגיה יהודית
פסיכותרפיה בסוד הצמצום הדיאלוגי

יום העיון יתקיים ביום שני, 20/10/2014
באוניברסיטה העברית, ירושלים

גילוי דעת - זכרונות מודחקים
בימים אלו קיימת סערה תקשורתית בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר ניתן בערעור על האשמה בתקיפה מינית אשר התבססה בחלקה על זיכרונות מודחקים של המותקפת. פסק הדין גרר תגובות רבות בנושא תקפותם של זיכרונות מודחקים וזיכרונות בכלל. רצ"ב פסק הדין האמור וכן גילוי דעת בנושא מעמדם המדעי של זיכרונות מודחקים ומשוחזרים עליו חתומים 50 מומחים ובעלי שם בתחום. נשמח לקבל מכם תגובות אותם נוכל לפרסם במידעון הבא או באתר הפ"י.
לחץ לפסק הדין
לחץ לגילוי הדעת
גזר דין למתחזה לפסיכולוגית
גזר דין למתחזה לפסיכולוגית
ברצוננו להסב את תשומת לבכם לפסק דין שנפסק השנה במקרה של אשה שהתחזתה לפסיכולוגית מוסמכת.
גזר הדין היה 5 חודשי מאסר שריצוין בעבודות שירות,
6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים על עבירה דומה וכן 5,000 ₪ פיצוי למטופלת. יש לציין כי מדובר בהתחזות לפסיכולוגית במשך תקופה קצרה בלבד.
לידיעתכם.
הסמינר הארצי השנתי של החטיבה החינוכית
הסמינר הארצי השנתי לפסיכולוגיים חינוכיים יתקיים בטבריה בתאריכים 1.12.14 - 4.12.14
קדם סמינר -30.11.14-1.12.14

לחץ כאן להזמנה ולחוברת הסמינר
הכנס השנתי של החטיבה השיקומית
הכנס השנתי של החטיבה השיקומית יתקיים
בתאריכים - 10-11.12.14

לחץ כאן לחוברת הכנס
לחץ כאן להרשמה ולאתר הכנס
קול קורא למאמרים בפסיכולוגיה שיקומית - פסיכואקטואליה - גיליון ינואר 2015
סמינר הסתיו ה- 16 - פסיכותרפיה פסיכואנליטית לילד ונוער
הסמינר יתקיים בתאריכים - 6-7/11/2014 בקמפוס בית הילדים "הרי ירושלים".
לחץ כאן לפרטים נוספים
סמינר מקום - הנפש, המיניות, המציאות - גבריאל דאהן
תוכנית הלימודים של סמינר מקום תפתח ב- 24.10.14 בבית הספר מוזות ביפו (ימי שישי בין השעות 09:00-10:30).לחץ כאן לפרטים נוספים
יום עיון בנושא : הטיפול כמשחק והמשחק כטיפול- מבט בין תחומי
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין