print

מידעון נובמבר 2016

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
logo
משולחנו של יו"ר הפ"י - ד"ר מאיר נעמן

"לחברים שלומות,
 אנו "נהנים" או מזיעים, עדיין, מ"חומם של אב ואלול". מטפורית זה נכון גם לגבי הנושאים "החמים", שעל הפרק ועל שולחני. אחד החשובים שבהם הוא סוגיית החסמים ו"הפקקים" בתהליך ההתמחויות ותקצוב המלגות למתמחים בפסיכולוגיה..."
ימימה גולדברג
פסיכולוגית ארצית וממונה על רישוי פסיכולוגים

"לציבור הפסיכולוגים שלום רב, 
עברו, חלפו החגים ואנו ניצבים בפני שנת עבודה מגוונת ומרובת פנים:
1. הרפורמה יצאה לדרך. אנו מתכננים מפגש נוסף עם הפסיכולוגים הראשיים במסגרות הממשלתיות ועם הפסיכולוגים הראשיים בקופות החולים לצורך ליבון הנושאים..." 
עדכון מאת החטיבות המקצועיות בהפ"י 
{C}
עדכון חודשי מאת טלי חבצלת, נציגת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר
banner_2
banner_2
kolkore2_201...
בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל, בשיתוף המרכז למשפט שיתופי וטיפולי שמחים להזמינכם:
הכנס השנתי של המרכז למשפט שיתופי וטיפולי בנושא:

שפיטה, גישור וטיפול – כולם ביחד או כל אחד לחוד?
יתקיים ביום ג', כא בחשון, 22.11.16, אולם 10 בניין תקשורת (י"ג)
קמפוס המסלול האקדמי המכללה למנהל, רחוב אלי ויזל 2, ראשון לציון
 
kolkore2_201...
      לימודי צעירים – להבין היום את הצעירים של מחר

 

"מי שיצליח לפצח את אופן הצריכה של הדור הצעיר, ישחה בים הביטויים שהמציא וידע איך לדבר איתו ואת שפתו –ירוויח אוכלוסיה שלמה, עסקית, פוליטית וחברתית", ד"ר נועה לביא.
academit

גישור משפחתי לפסיכולוגים

החוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה – 2014, משנה באופן מהותי את האופן בו יוגשו תביעות בסכסוכי משפחה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הדתיים השונים בישראל. החל ממועד הפעלת החוק לא ניתן יהיה להגיש יותר תביעות בסכסוכי משפחה, אלא רק בקשות ליישוב סכסוך. הצדדים לבקשה ליישוב סכסוך יוזמנו לפגישות מהו"ת (עד ארבע פגישות) ביחידת הסיוע של בית המשפט, או בית הדין אליו הוגשה הבקשה. בפגישות המהו"ת תבדק התאמתם של הצדדים להליך יישוב הסכסוך בהסכמה ובתום התהליך יוחלט אם הצדדים יופנו לגישור, להליך טיפולי, או הליך משפטי בפני שופט/ת. החוק החדש צפוי לייצר גישורים בהיקפים גדולים שיופנו גם למרכזי גישור ולמגשרים פרטיים. כדי להיכלל ברשימת המגשרים על המגשר להיות מתחום הטיפול: פסיכולוג, עו"ס, פסיכיאטר, יועץ חינוכי. או עורך דין. כלומר, פסיכולוג עונה מראש על תנאי הסף להיות מגשר במסגרת החוק החדש.
זוהי הזדמנות לפסיכולוגים שעוסקים בטיפול משפחתי או פסיכולוגים בכלל שהנושא מעניין אותם לרכוש תחום מקצועי חדש אשר גם תעסוקה בצידו.

לחץ כאן לפרטים על קורס גישור בסיסי בהנחה מיוחדת לחברי הפ"י!

מועדון יחד
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין