print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2015

זרקור על קארל גוסטב יונג

  • הצל והמוסר החדש על פי נוימן - נתנאל פרי

  • עיונים בספר האדום של יונג - הרהורים על טראומה ופסיכותרפיה במאה ה-21 - גדי מעוז

  • אין ללעוג לשיגעון או לפחד מפניו, יש להעניק לו חיים - מדוע חשוב לדעתי שפסיכיאטרים במאה ה-21 יקראו את מה שיונג כתב לפני כמאה שנה - יורם אינספקטור

  • יונג ויחסו לדת - רות נצר