print

פסיכואקטואליה - אפריל 2017

  • התעוררות לשינוי במהלך אשפוז במחלקת טיפול נמרץ לב לאחר אוטם לבבי והתערבות הפסיכולוג הרפואי / אלעד נהלוני, נדיה פשרין ומור לביא

  • שמירת כבוד האדם במסגרות שיקומיות ורפואיות: תפקיד הפסיכולוגים כסוכני שינוי / נועה וילצ'ינסקי ומיכל שטורם

  • לידה שקטה - חוויה מושתקת, מקום השתיקה בחווית האובדן והשכול לאחר לידה שקטה / מירב זילברשטיין

  • לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. על תשישות קרבה בטיפול בחולה הסופני ובנפגעי טראומה נפשית / מולי להד

1 2 3 4