print

פסיכואקטואליה - אפריל 2017

  • הפינה המשפטית: שומר נפשו ירחק ממטפלים ויועצים שאינם פסיכולוגים ואינם מוכרים בחוק / ברוך אברהמי

  • ייעוץ מס: מיסוי על פרישה ופנסיה (חלק ב'

  • ייעוץ מס: מיסוי על פרישה ופנסיה (חלק ב') / רו"ח אריה דן

  • ימימה גולדברג - הפסיכולוגית הארצית במשרד הבריאות, ראיון לקראת פרישה (חלק ב') / דני כפרי