print

פסיכואקטואליה - ינואר 2016

  • רפורמה ללא נפש: על היעדרה של הנפש (והפסיכולוג) מהרפורמה בבריאות הנפש - אביאל אורן

  • לשהות או לשחרר - התנהלות עם רגשות במסגרת עבודה טיפולית עם הורים - איריס ברנט מארחת את דרור אורן

  • פסיכולוגים יוצרים: ראיון עם רות נצר - צילה טנא

  • ייעוץ משפטי ינואר 2016 - שאלות ותשובות - לייעוץ המשפטי לחברי הפ”י - טל אופיר