print

פסיכואקטואליה - ינואר 2016

  • לשהות או לשחרר - התנהלות עם רגשות במסגרת עבודה טיפולית עם הורים - איריס ברנט מארחת את דרור אורן

  • רפורמה ללא נפש: על היעדרה של הנפש (והפסיכולוג) מהרפורמה בבריאות הנפש - אביאל אורן

  • פסיכותרפיה פסיכודינמית ממוקדת עולם עבודה: המתח בין יצירת מרחב רפלקטיבי לתביעה לשינוי ממשי - נעמה גרינולד

  • קבלת החלטות: פער בין דמיון למציאות ביום שאחרי - הדסה לכמן