print

פסיכואקטואליה - ינואר 2018

פגיעות מיניות - פוקחים עיניים בחדר הטיפולים ומחוצה לו

 

לחץ כאן להורדת הגליון בקובץ PDF 

לחץ כאן לצפייה בגיליון הדיגיטלי

  • מגדר ומיניות - מטפלים בפוגעים מינית ועובדי נוער ויחסם אל הפוגעים מינית / טליה אתגר הדס דולב

  • היה או לא היה? להיות בתוך צללים של פגיעה מינית בילדוּת שעולים בטיפול / עפרה אשל

  • פגיעה מינית רבת משתתפים במשפחות גדולות/ טליה אתגר, יעל אברהם, אשי גרוס שמעון מלוב, נועם נדר, נטע שפרן

  • המלכודות שבגבול - גבולות בטיפול בשורדות פגיעות מיניות ומלכודות אפשריות למטפלים / מיכל איציק, נגה נברו

1 2 3