print

פסיכואקטואליה - ינואר 2018

פגיעות מיניות - פוקחים עיניים בחדר הטיפולים ומחוצה לו

 

לחץ כאן להורדת הגליון בקובץ PDF 

לחץ כאן לצפייה בגיליון הדיגיטלי

  • פרופיל אישי ד"ר תמר ארז - פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית מומחית, מדריכה, יו"ר העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך / שרית ארנון לרנר

  • פסיכולוגים יוצרים ראיון עם הפסיכולוגית שגית בלומרוזן-סלע עם צאת ספרה "הפרעות אישיות בספרות הישראלית" / צילה טנא

  • ספרים מומלצים עמדת קריאה - סקירת ספרים חדשים שבתאי מג׳ר

  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2018 - סוגיות ודילמות אתיות במתן אבחנות ובקביעת תוכניות טיפוליות

1 2 3