print

פסיכולוגיה ומשפט: כלים משפטיים להרגעת סכסוכים וקונפליקטים במשפחה בתהליכי פרידה וגירושין

מאת עו"ד, ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

בעיות משפטיות בלתי פתורות במשפחה הן לא אחת הסיבות למתחים בין בני זוג שמגיעים עד כדי פרידה וגירושין. התהליכים המשפטיים הקשורים בפרדה ובגירושין מחריפים ומעצימים אותם עוד יותר ומהווים הם עצמם מקור למתח נפשי ולבעיות חדשות.
שילוב בין כלים פסיכולוגיים וכלים משפטיים ושיתוף פעולה בין פסיכולוג לעורך דין שזו התמחותו ודרכו, יכולים לרדת לשרש בעיות, לעשות טיפול שרש ולשכך כאבים וסיבוכים. 
בעיה פסיכולוגית במשפחה מתגלגלת להיות בעיה משפטית, לובשת צורה ופושטת צורה ותביא בני זוג לעימות ולסכסוך בבתי המשפט אם לא תאותר ותטופל. ומנגד ומכיוון האחר, נושאים משפטיים בלתי מטופלים, כמו בעיות רכוש משפחתי, נושאים ממוניים שלא הוסדרו מסתבכים ומתדרדרים לצורך בטיפול פסיכולוגי. מכאן גם, שיתוף הפעולה הבונה ויחסי הגומלין בין עורך דין לבין פסיכולוג. ואם כבר פרץ הסכסוך בכל כיעורו ועוצמתו , הבאתו לבית המשפט לא תורמת להרגעת המתח הנפשי של בני הזוג. משפטים פוערים פצעים, נוגעים בקצבות העצבים עולים בכסף רב ומביאים עוד קונפליקטים לעימות. הפסיכולוג בעזרת עורך הדין יכולים למנוע נזקים נוספים עם גישה חברתית ובריאה ומונעת.
עורך הדין, יכול לסדר באווירה נעימה את חלוקת הרכוש המשותף שנוצר ונצבר בחייהם של בני הזוג ואת אופן השימוש בבית המגורים. פגישות של הפסיכולוג עם עורך הדין ופגישות חבריות עם בני הזוג הנפרדים יוביל להסכמות על חלוקת החסכונות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ההשקעות והחסכונות. לא ישכחו גם זכויות פנסיה, זכויות פרישה, זכויות ממקום העבודה, והשקעות להחזרי הלוואות. הסדרת נכסים שנצברו בעסק של בני הזוג, ועתידו של העסק מאפשרים לבני הזוג המתגרשים להמשיך להפעילו תוך חלוקת רווחים בניהם ואולי אפילו תוך הסדרת שותפות משפטית בניהם.
מקום מיוחד יש להסדרת כלכלת הילדים, הטיפול בהם והבטחת עתידם הכלכלי. גם כאן עדיפים הסכמים וגישור בעבור כל הצדדים על קרבות בבתי המשפט. ילדים ורכוש בנשואים קודמים יפסיקו להיות מקור לאי שקט ויבואו גם הם על מקומם בשלום בהסכמים משפטיים בני תוקף. 
הפסיכולוג המטפל בבעיות ההורות במהלך הפירוד ייטיב להבין יחד עם עורך הדין איך לטפל בהם גם בגישור ובהסכם הגירושין. לשם כך אין כמו הפסיכולוג להכיר את טובת הילד שממנה גם יגזרו בהסכם המשפטי ההחזקה בילדים, בקשר בין ההורים לילדים והקשר שלהם עם בני משפחה אחרים. העיקרון שינחה את עורך הדין הפועל כמגשר הוא ללמוד על רצון הילד וצרכיו יחד עם הפסיכולוג. מכאן, יכולים הם לכוון את בני הזוג בהליך הגישור המשפטי שלא לנהל את המאבק על גבם של הילדים ולהקל עליהם במידה רבה. 
ההסכם המשפטי שמושג בגישור הופך דף, חותם את הפרק ללא מטענים רגשיים נוספים על מנוצחים ומנצחים ומאפשר פתיחת דף חדש בחיים חדשים.