}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
print

פסיכואקטואליה - אפריל 2013

גירושין והשלכותיו

  • התמודדות עם מחלת הסרטן: עבודה עם צוותים חינוכיים בבי"ס ערבי ובבי"ס ממלכתי-דתי

  • טיפול בקטינים שלהם התנהגויות מיניות פוגעות במגזר החרדי

  • התערבות מערכתית בביה"ס בשעת חירום בעקבות מבצעי "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן"

  • היבטים פסיכולוגיים משפטיים יישומים להלכת הגולגולת הדקה בתביעות נזיקין

1 2