print

פסיכואקטואליה - אפריל 2013

גירושין והשלכותיו

  • יחסי הגומלין בין הקליניקה למשפט: ההתמודדות עם הגירושין

  • היבטים פסיכולוגיים משפטיים יישומים להלכת הגולגולת הדקה בתביעות נזיקין

  • התערבות מערכתית בביה"ס בשעת חירום בעקבות מבצעי "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן"

  • טיפול בקטינים שלהם התנהגויות מיניות פוגעות במגזר החרדי

1 2
"