דוח ועדת ביקורת לשנת 2021

לחץ כאן לעיון בדוח ועדת ביקורת לשנת 2021