print

יום עיון: הרפורמה בבריאות הנפש

יום עיון: הרפורמה בבריאות הנפש - האם אנו מוכנים?

החטיבה הקלינית בהפ"י מארגנת יום עיון בנושא הרפורמה בבריאות הנפש.

יום העיון יתקיים בתאריך 26.3.15 במכללה האקדמית בתל אביב. 

להזמנה לחץ כאן

פרופ' גבי שפלר - "איך הגענו לאן שהגענו- תולדות הפסיכולוגיה הקלינית בישראל" - לחץ כאן למצגת מיום העיון.

 

מר רפאל יונתן - "עתיד ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית ברפורמה מה שאנו יודעים כיום ומה שעדיין לא"- לחץ כאן למצגת מיום העיון.