print

מידעון ינואר 2016

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
logo

משולחנו של יו"ר הפ"י - ד"ר מאיר נעמן

"והפעם, על "מטרות הפ"י", "חוק הפסיכותרפיה", ו-.. האספה הכללית. כידוע ולרוב גם מצער, יש ו- "הדחוף דוחה את החשוב". האספה הכללית של הפ"י, האמורה להתקיים ב- 25.1.16 (ראו פירוט נוסף במידעון) הינה אחד הדברים החשובים בהפ"י, שאין לדחותו. לכן, הריני לבקשכם "בואו והשתתפו בהמוניכם".. "

ימימה גולדברג
פסיכולוגית ארצית וממונה על רישוי פסיכולוגים

"לכבוד ציבור הפסיכולוגים שלום,
 ושוב אנחנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה. תקופה בה נדונות תוכניות העבודה לקראת השנה הבאה. מועלות תוכניות רבות, רעיונות ואתגרים, אך עם כל הרצון הטוב לא תמיד כולם מתממשים. השנה שם מערך הפסיכולוגיה את נושא האוכלוסייה המזדקנת על סדר יומו, בעקבות החלטת המשרד לראות את הקשישים במוקד העשייה שלו לשנת 2016.." 

הזמנה למפגש עיון - "הפסיכולוגיה לאן"
ואסיפה כללית ארצית 

המפגש יתקיים ביום ב'- 25.1.16, בשעה 13:30, במרכז "שביט הדרכה"
רחוב בצלאל 8 מתחם הבורסה, רמת גן

בהשתתפות: יו"ר מועצת הפסיכולוגים, הפסיכולוגית הארצית, יו"ר הפ"י ונציגות המח"ר.
 ציבור הפסיכולוגים מוזמן לשמוע ולהשמיע.  
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש.

הדרת פסיכולוגים מומחים
לפני מספר חודשים נשלחו ע"י היועץ המשפטי של הפ"י מכתבים למנכ"לי קופות החולים בנושא הדרת פסיכולוגים מומחים. רצ"ב המכתב שנשלח לקופת חולים כללית וכן תשובתם ממנה עולה הבנה וקבלה מסוימת של פנייתינו.
לעיונכם.
לחץ למכתב לכללית
לחץ לתשובת הכללית
 הסכמי השכר
צוות מאבק השכר למען הפסיכולוגיה הציבורית
במסגרת הפעילות הנעשית בהקשר להסכמי השכר, אנו מביאים עדכון מאת צוות מאבק השכר למען פסיכולוגיה ציבורית. אתם מוזמנים לקרוא, להתעדכן, להגיב ולפעול.
לחץ לפירוט

כתבה אשר פורסמה ב"הארץ" 18.01.16

לחכות שנים להתמחות: נוהל חדש עלול להחריף את מצוקת הפסיכולוגים לעתיד
משרד הבריאות יפסיק לממן את ההתמחות במלואה ויטיל 70% מעלות כל מתמחה על קופות החולים וגופים אחרים. הצעד נועד לפתוח תקנים חדשים, אך כעת הקופות מאיימות לא לקלוט איש
banner_0
banner_hitpt...

הטלוויזיה החינוכית- מכרזים

הטלוויזיה החינוכית מפרסמת שלשה מכרזים הקשורים בהעסקת פסיכולוגים:

בהצלחה!
NVR_nl_201510s1

המערכת המשפחתית ודרכי הטיפול בזקנה

סדרת הרצאות- מכון הרצג לחקר הזקנה

הכנס הארצי למנהלי שירותים פסיכולוגים חינוכיים

הכנס יתקיים בתאריכים 16.2.16 - 18.2.16, במלון המלך שלמה באילת.
נושא הכנס: "המפגש בין העצמי לאתגר הניהולי".
בכנס יוצגו בסדנאות/בהרצאות  עבודת מנהלי שפ"חים, בנוסף להרצאות מרתקות ממרצים אורחים.

שמרו את התאריך!

ביטוח רפואי של הפ"י

לידיעתכם, החל מ-1 לינואר 2016 עברו כל מבוטחי "דקלה" חברה לביטוח ל"הראל" חברה לביטוח. חשוב לציין לא יחולו שינויים בתנאי הפוליסה הקיימת.
מצ"ב המכתב שיצא למבוטחים ובו מופיעים פרטי ההתקשרות עם הראל.
משרד יועץ הביטוח ימשיך ללוות את המבוטחים בכל בעיה שתתעורר מול חברת הביטוח.
בברכת בריאות שלמה 

לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין