print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2014

זרקור על לאקאן

  • חסד ללא חמלה: אחרותה של החירות הכפויה / אילנה רבין

  • מבט על האקטואליה /קלאודיה אידן

  • הסדר בצורות הדחפיות על פי אריסטו ושאלת העודף בדחף מונוגרפיה בנושא "מרה – שחורה" של אריסטו (322-384 לפנה"ס) בינה ברגמן

  • בין "עמוד ענן" לבין "צוק איתן" – פסיכואנליטיקאי לאקאניאני בעת מלחמה בארצו / גבריאל דהאן