print

פסיכואקטואליה - אפריל 2018

  • השפעות קצרות וארוכות טווח של גירושין על ילדים / רחל לוי-שיף

  • אמהות בהורות משותפת במודל משפחתי הטרו-גיי- האומנם ליהנות מכל העולמות? אלה בן-נון, צילה טנא

  • עקרון האיטיות בהתמודדות הורים ומחנכים עם קשיים רגשיים של ילדים במשפחות פרק ב - חיים עמית

  • שאלה של גנטיקה - על משמעויות הקשר הגנטי והעדרו במשפחה הלהט"בית אילן טבק-אבירם טובת ילדים לאחר גירושין - תמורות חברתיות ומשפטיות

1 2 3