print

פסיכואקטואליה - אפריל 2018

  • טובת ילדים לאחר גירושין - תמורות חברתיות ומשפטיות דניאל גוטליב

  • פינת ההורות - כל הקשיים נשכחים -שיחה מלב אל לב על הורות בזוגיות חד-מינית - איריס ברנט

  • הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה אפריל 2018

  • קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה