print

פסיכואקטואליה - יולי 2018

  • הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה יולי 2018

  • פרופיל אישי איתמר רוגובסקי / שרית ארנון-לרנר

  • ספרים מומלצים עמדת קריאה - סקירת ספרים חדשים / שבתאי מג'ר

  • ייעוץ מס חובת דיווח מורחבת, תכנוני מס ועמדות מס חייבות בדיווח / רוח אריה דן

1 2 3