print

קישורים

  • המח"ר -הסתדרות מדעי החברה והרוח

    הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית הפועלת במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה. הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.
  • תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

    תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

  • לוח המלגות ללימודים בישראל

  • לימודי פסיכולוגיה לתואר ראשון בארץ