print

קישורים

  • רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

    רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

  • המח"ר -הסתדרות מדעי החברה והרוח

    הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית הפועלת במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה. הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.
  • תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

    תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

  • לוח המלגות ללימודים בישראל