print

קישורים

  • שפ"ינט - אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי

    אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך
  • המח"ר -הסתדרות מדעי החברה והרוח

    הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית הפועלת במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה. הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.
  • משרד הבריאות - מערך פסיכולוגיה

    מידע לגבי רישום בפנקס הפסיכולוגיה, התמחויות בפסיכולוגיה, הנחיות הפסיכולוגית הארצית ועוד.
1 2 3