print

קישורים

 • ISPA - International School Psychology Association

  האיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית בית הספר
 • כיוונים נוספים

  המרכז החברתי-תעסוקתי
 • בטיפולנט

  פורטל בטיפולנט הוא פורטל הפסיכולוגיה הגדול בישראל. המדיה האינטרנטית מהווה כיום אמצעי מוביל ומרכזי לחיפוש מידע וסיוע מקצועי בתחומי הפסיכולוגיה, ופורטל בטיפולנט מהווה מקום מפגש בין מטפלים וגופים טיפוליים לבין הקהל הרחב המעוניין במענה טיפולי. עם למעלה מ-75,000 כניסות מדי חודש, פורטל בטיפולנט מהווה מרכז אינטרנטי ייחודי אשר מציע שירותי מידע, תוכן, הכוונה מקצועית ראשונית ומידע על אירועים והשתלמויות מקצועיות לאנשי מקצוע.
 • פורום אמפטי

  פורטל בטיפולנט הוא פורטל הפסיכולוגיה הגדול בישראל. המדיה האינטרנטית מהווה כיום אמצעי מוביל ומרכזי לחיפוש מידע וסיוע מקצועי בתחומי הפסיכולוגיה, ופורטל בטיפולנט מהווה מקום מפגש בין מטפלים וגופים טיפוליים לבין הקהל הרחב המעוניין במענה טיפולי. עם למעלה מ-75,000 כניסות מדי חודש, פורטל בטיפולנט מהווה מרכז אינטרנטי ייחודי אשר מציע שירותי מידע, תוכן, הכוונה מקצועית ראשונית ומידע על אירועים והשתלמויות מקצועיות לאנשי מקצוע.