print

הנחיות בנושא התמחות ומלגות - משרד הבריאות

תאריך פרסום: 04.08.14

לחץ כאן לנוהל מלגות פנויות והגשת מועמדות – מעודכן

לחץ כאן לרשימת מלגות המתפנות במוסדות במהלך 2014.

תאריך פרסום: 20.07.2014

הנחיות בנושא התמחות ומלגות - משרד הבריאות 

מערך הפסיכולוגיה במשרד הבריאות קיים בתאריך 24.6.14 יום הפתוח לכלל הפסיכולוגים בנושאים: חוק הפסיכולוגים, תהליך הרישום בפנקס הפסיכולוגים, תהליך ההתמחות בפסיכולוגיה ותהליך ההקצאה החדשה של המלגות.
רצ"ב המצגות אשר הוצגו ביום העיון:
​הרישום בפנקס הפסיכולוגים
תהליך ההתמחות בפסיכולוגיה
תהליך הקצאת המלגות
תהליך הקצאת מלגות לקופות החולים כחלק מההיערכות לקראת הרפורמה