print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

 

חברי ועדת אתיקה:

 

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

3.     גב' לימור מאירוביץ

  

פניות לוועדת אתיקה:  [email protected]

 

  • מכתב וועדת האתיקה לארגון הבריאות העולמי

  • התערבויות פסיכולוגיות למתן תמיכה נפשית ראשונית בהתנדבות בחירום - ועדת האתיקה

  • משולחנה של ועדת אתיקה - חורף 2023 - סוגיות מקצועיות-אתיות במצבי סיכון אובדני של מטופלים

  • משולחנה של ועדת אתיקה - קיץ 2022 - אתיקה ואיסור קיום יחסים בעלי אופי מיני או ארוטי בין פסיכולוגים ללקוחותיהם

1 2 3 4 5 6