print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

4.     גב' לימור מאירוביץ

   

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]

 

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס

  • משולחנה של ועדת האתיקה -אוקטובר 2019- מסירת חומרי גלם של מבחנים פסיכולוגיים בהוראת בית המשפט

  • משולחנה של ועדת האתיקה-ינואר 2020- סיכום פעילות ועדת האתיקה בשנים 2017-2019

  • משולחנה של ועדת האתיקה - אפריל 2017 -סיכום פעילות ועדת אתיקה לשנת 2016

1 2 3 4 5 6 7