print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • ייעוץ משפטי- יולי 2015 - הצעות חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים ברוך אברהמי ומור כהן

  • פינת הייעוץ המשפטי- אפריל 2015 - החיסיון הפסיכולוגי מה שנותר ממנו והיכן בכל זאת ישמור הפסיכולוג תרשומות אישיות- עוד ברוך אברהמי

  • ייעוץ משפטי: מסירת מידע על קטין בסיכון בין גורמי הרווחה

  • ייעוץ משפטי: הפסיכולוגים ואבחון ליקויי למידה