print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • שמירת תיקי מטופלים של פסיכולוג שנפטר

  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

  • הפינה המשפטית - פסיכואקטואליה ינוארה 2017/ עוד ברוך אברהמי

  • הפינה המשפטית - יולי 2016 - על ההכרה בנכי צה"ל בשל חרדות נפשיות במהלך השירות הצבאי