Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 68 Previous Page
Page Background

אקטואליה

פסיכו

מופץ חינם לחברי הפ"י

|

ש"ח

50

מחיר חוברת

רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

חברה באיגוד הבינלאומי למדע הפסיכולוגיה

|

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

ינואר

2017

הפרעות קשב וריכוז

התמודדות וטיפול בבעלי הפרעות קשב

וריכוז הסובלים מדחיינות

אלה ארנון ושרית ארנון-לרנר

18

11

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול

משפחתי - עבודהשל שיתוף פעולה

עדנה כצנלסון ואיריס ברנט

הפרעת קשב ואימון אישי כהתערבות

זיוהשגיא

לשיפור מכלול התפקודים

- תפקידי הפסיכולוג

ADHD

מורים עם

ארז מילר

החינוכי בתמיכה ובהדרכה

26

38

45

- סדנא לפיתוח מסוגלות

״

ניצני תעסוקה

״

תעסוקתית לצעירים מובטלים עם הפרעת קשב

אורלי צדוק, רמי גרטלר ויפעת פנחס

31

תפקיד הפסיכולוג החינוכי בטיפול בילדים

איריס ברכוז

עם הפרעת קשב וריכוז